Polityka prywatności
 1. Administratorem danych jest Gant Budownictwo Tomasz Ganczarski, Wróblewo 9, 83-022 Wróblewo, wpisany do CEIDG po numerem NIP: 6922404022, REGON: 221936644. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Gant Budownictwo Tomasz Ganczarski jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez Niego usług.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
 7. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 8. b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 9. c) w zakresie i celu niezbędnym do wykonania oferowanych usług,
 10. d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
 11. Gant Budownictwo Tomasz Ganczarski przetwarza Twoje dane osobowe  w celu prawidłowego świadczenia usług.
 12. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego;
 13. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator.
 14. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, a dokładniej zgodnie z art 6, pkt 1 a), b), c) i f).
 15. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

⦁ dostępu do danych,

⦁ sprostowania danych,

⦁ usunięcia danych,

⦁ ograniczenia przetwarzania danych,

⦁ prawo sprzeciwu,

⦁ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:gant.budownictwo@gmail.com
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 5. Nasza strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Gant Budownictwo Tomasz Ganczarski w celu optymalizacji działań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.